Navigasjon, altså det å finne frem, på et nettside er ikke helt enkelt. Nettsidens oppsett blir viktigere og viktigtigere jo større nettsiden er. Dette er selvsagt noe man ser at de store nettbutikken har fokus på. De skal tross alt selge et produkt. Da er det helt essensielt at kundene finner frem.

Dette er også noe myndigheter har hatt fokus på. De mener at det er viktig at alle skal finne frem og at alle skal kunne få ta del i det som skjer på nettet. Derfor har de utviklet universell utformings maler for nettsider. Dette setter noen standarder som nettsider, som Newser, må følge. De må ha en startside og de må ha en forutsigbar oppbygning. Ser man på Newser, som er ikke-kommersielt, så ser man en oppbygging som er veldig kjent. Det er ikke mange krumsprell som er gjort i navigeringen. Det er rett frem, enkelt og oversiktlig.

Dette har ikke alltid vært slik og det er mange som savner de ”gode gamle ” dager. Det var mer kreativitet i nettside utformingen og programmeringen før. Ulempen var at ofte så overskygget all progameringen og lignende det faktiske innholdet og det var vanskelig å finne det man trengte. Så det er fint at fokus nå igjen er på innholdet på sidene og ikke bare fancy programmering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>