Det er veldig mange muligheter for å spille golf i dag. Den økende interessen for golf i Norge har åpnet for muligheter for opprettelsen av flere golfselskaper. De har kunnet kjøpe opp større landområder, helt nødvendig for å anlegge golfbaner. Disse områdene har eget, spesialisert vannanlegg og ikke minst sandgroper og annet man forbinder med golf. Ser man for.eks. på www.sagk-golf.no/ så holder anlegget et høyt nivå, som man også finner i varmere strøk.

 

For akkurat det med temperatur har lenge vært noe som har vært en utfordring for golfanlegg i Norge. Det stilles høye krav til gresskvaliteten og gresset må holdes tettklipt hele tiden. Tettklipt gress er mer sårbart for værforandringer. Derfor har det vært nødvendig å utvikle spesiell kompetanse for å finne gode løsninger for et norsk klima. I dag er det svært mange golfbaner som kan holde åpent fra tidlig på våren til sent på høsten, rett og slett takket være utviklingen av innovative løsninger. Dette har tatt tid, men resultatet har vel verdt å vente på. Det er mer morsomt for golf entusiaster å trene på en golfbane! For selv om det er mange forskjellige dataprogrammer som lar deg trene på golf, så er det ikke det samme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>